Regulamin sklepu

Sklep internetowy działający pod adresem https://zlotatarcza.com/ zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez:
 • spółkę Kancelaria Finansowa AWB Sp. z o.o. NIP 777-25-77-915, nr Regon 634163518, jako Sprzedającego,
 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz administrowanego sklepu

  Sposoby składania zamówień:
  • telefonicznie +48 606 649 844
  • strona internetowa https://zlotatarcza.com/
  • e-mailem pod adresem biuro@zlotatarcza.com
  • osobiście w biurze Sklepu ul. Brzozowa 2, 62-023 Kamionki
 2. Złożenie zamówienia poprzez Sklep oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Zamawiający dokonuje zapłaty za złożone zamówienie w Sklepie przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego
 4. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu należności na rachunek bankowy Sprzedającego
 5. Płatność przelewem bankowym należy zrealizować w przeciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia. Niedokonanie płatności w tym terminie może doprowadzić do anulowania zamówienia. Niedokonanie płatności w tym terminie jest jednoznaczne z możliwością anulowania zamówienia lub jego rozliczenia po aktualnych kursach metali szlachetnych i walutowych.
 6. Realizacja zamówień w ramach dostawy natychmiastowej odbywa się w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty przez Sprzedającego, zaś w ramach dostawy odroczonej – w terminie do 45 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty przez Sprzedającego lub w terminie wskazanym indywidualnie przy opisie produktu w sklepie internetowym. Okres realizacji zamówienia nie obejmuje czasu oczekiwania na zapłatę oraz czasu oczekiwania na dostawę przesyłki – jest to jedynie termin, w jakim Sklep udostępni zamówione towary do odbioru lub wysyłki.
 7. Dbając o terminową realizację zamówień Sklep zastrzega sobie prawo dostarczenia zamiennie produktów o identycznych parametrach, pochodzących z innych uznanych mennic, między innymi będących członkiem The London Bullion Market Associaton.
 8. Odbiór przesyłek i formy dostawy (o ile przy danym produkcie nie jest zawarta informacja o innym terminie realizacji / dostawy)

  • Poczta Polska - czas dostawy do 7 dni roboczych po dniu nadania (dostawy pod adres wyłącznie na terytorium Polski)
  • Poczta kurierska - czas dostawy do 2 dni roboczych (dostawy pod adres wyłącznie na terytorium Polski)
 9. W przypadku złożenia kilku zamówień przez tego samego Zamawiającego kierowanych na ten sam adres odbiorcy, Sklep zastrzega sobie prawo do połączenia zamówień w jedną przesyłkę, pod warunkiem, że nie wpłynie to na czas realizacji zamówienia.
 10. Klienci, którzy nie otrzymają przesyłki pocztowej bądź kurierskiej w przewidzianym terminie, powinni niezwłocznie (telefonicznie bądź mailowo) poinformować o tym fakcie nasze biuro obsługi klienta. Zwłoka dłuższa niż 7 dni może uniemożliwić przeprowadzenie procesu reklamacyjnego).
 11. Do każdego zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży.
 12. Ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT, jeśli występuje. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 13. Do wartości zamówienia doliczone są koszty dostawy.
 14. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.
 15. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Zamawiający nie może odstąpić od zamówienia, ani też wymienić lub zwrócić towaru, którego, cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym. Towarami takimi są złoto inwestycyjne, srebro inwestycyjne oraz brylanty inwestycyjne znajdujące się w ofercie Sklepu.
 16. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 17. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@zlotatarcza.com. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 18. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep internetowy zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie internetowym towary do wyboru.
 19. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 20. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
Ta strona do poprawnego działania wymaga ciasteczek. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesNie pokazuj więcej tego powiadomienia